FOT. WWW.MOGILNO.PL

INTERWENCJA POSELSKA POSEŁ MAGDALENY LOŚKO DOTYCZĄCA BUDOWY DWORCA PKP W MOGILNIE

Na wniosek mieszkańców Mogilna i Powiatu Mogileńskiego Poseł Magdalena Łośko wspólnie z Senatorem RP Krzysztofem Brejzą zwrócili się do władz PKP S.A. z interwencją dotyczącą remontu dworca PKP w Mogilnie.


Remont, który rozpoczął się w listopadzie 2020 r. dotychczas nie został dokończony – mimo, że prace remontowe miały zakończyć się już kilkanaście miesięcy temu, w IV kwartale 2021 r. Mimo tak dużego opóźnienia prac mieszkańcy Mogilna i Powiatu Mogileńskiego nadal czekają na oddanie budynku do użytku. Tak duże opóźnienie budzi uzasadniony niepokój wśród mieszkańców, dlatego też Poseł Magdalena Łośko wspólnie z Senatorem Krzysztofem Brejzą w drodze interwencji wystąpili o wskazanie terminu zakończenia prac.


Z odpowiedzi udzielonej przez władze PKP S.A. wynika, że obecne zaawansowanie finansowe realizacji robót wynosi około 72%.
Z przekazanych parlamentarzystom informacji wynika, że władze PKP S.A. warunkują oddanie budynku dworca do użytku w 2023 r. od tego, czy uda się wyłonić wykonawcę robót w pierwszym planowanym do ogłoszenia przetargu na dokończenie prac.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że jeszcze w drugiej połowie 2022 r. przedstawiciel rządu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zapewniał o oddaniu dworca do użytku do końca 2022 r. – mimo upływu tego terminu mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego nadal oczekują na oddanie dworca do użytku.
Jak zapewniają Poseł Magdalena Łośko wspólnie z Senatorem Krzysztofem Brejzą – będą wracać do sprawy monitorując postęp prac.

W odpowiedzi na pismo z 11 kwietnia 2023 roku (data wpływu 12 kwietnia br.) dot. przebudowy dworca kolejowego w Mogilnie, niniejszym przekazuję stosowne informacje.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 2018, poz. 1799) zwracamy się z poniższą interwencją.
Remont dworca PKP w Mogilnie rozpoczął się w listopadzie 2020 r. Mimo, że prace remontowe miały zakończyć się w IV kwartale 2021 r. – mieszkańcy Mogilna i Powiatu Mogileńskiego nadal czekają na oddanie budynku do użytku. Tak duże opóźnienie budzi niepokój wśród mieszkańców
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czym spowodowane jest tak duże opóźnienie prac?
  2. Jakie działania mające na celu usunięcie utrudnień powodujących opóźnienie remontu podejmowała spółka PKP S.A.?
  3. Na jakim obecnie etapie znajduje się remont dworca kolejowego w Mogilnie?
  4. Jakie działania mające na celu niezakłócone (na czas remontu) możliwości korzystania z dworca przez pasażerów podejmuje spółka PKP S.A.?
  5. Kiedy prace remontowe zostaną zakończone i budynek zostanie oddany w całości do użytku?


Odpowiedź PKP:

Ad 1) Czym spowodowane jest tak duże opóźnienie prac?
Opóźnienie realizacji robót zostało spowodowane przez Wykonawcę robót, u którego w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły problemy finansowe. W zdecydowany sposób wpłynęło to na opóźnienie w płatnościach na rzecz Podwykonawców i czasowe wstrzymywanie realizacji robót.


Ad 2) Jakie działania mające na celu usunięcie utrudnień powodujących opóźnienie remontu podejmowała spółka PKP S.A.?
PKP S.A. na bieżąco monitorowała i monitoruje stan realizacji inwestycji, wszelkie działania podejmowane są w zakresie obowiązujących przepisów i procedur. PKP S.A na szczeblu Kierownictwa Biura Inwestycji niejednokrotnie odbywała spotkania z Wykonawcą robót, w trakcie których ustalano dalsze działania, z których jednak Wykonawca się nie wywiązywał. Ponadto, Spółka w celu kontynuowania robót dokonywała na rzecz Podwykonawców płatności bezpośrednich, na podstawie umów cesji. Niestety, wysiłki te okazały się niewystarczające. W związku z tym w kwietniu br. PKP S.A odstąpiła od umowy w części niewykonanej z winy Wykonawcy. Komisja Inwentaryzacyjna rozpocznie pracę robót zakończonych i robót w toku. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych, PKP S.A. przystąpi do ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na dokończenie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie”.


Ad 3) Na jakim obecnie etapie znajduje się remont dworca kolejowego w Mogilnie?
Obecne zaawansowanie finansowe realizacji robót wynosi około 72%.


Ad 4) Jakie działania mające na celu niezakłócone (na czas remontu) możliwości korzystania z dworca przez pasażerów podejmuje spółka PKP S.A.?
W trakcie przebudowy dworca w Mogilnie podróżni mogą korzystać z dworca tymczasowego, kas biletowych i toalet dla podróżnych.


Ad 5) Kiedy prace remontowe zostaną zakończone i budynek zostanie oddany w całości do użytku?
Jeżeli planowany do ogłoszenia przetarg na dokończenie przebudowy dworca w Mogilnie wyłoni Wykonawcę robót w pierwszym postępowaniu, PKP S.A. dołoży wszelkich starań aby oddanie dworca do użytku nastąpiło jeszcze w roku bieżącym.

Jeden komentarz do “INTERWENCJA POSELSKA POSEŁ MAGDALENY LOŚKO DOTYCZĄCA BUDOWY DWORCA PKP W MOGILNIE

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.