WTORKI Z NGO – „KUBUSIOWI PRZYJACIELE”

Stowarzyszenie Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele” jest organizacją funkcjonującą od października 2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Ewelina Klimacka, wiceprezes: Małgorzata Kopeć, sekretarz: Magdalena Zboińska, Komisja Rewizyjna: Kinga Leśniewska, Katarzyna Piwowarczyk, Justyna Kopeć

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1.         Kształtowanie osobowości dzieci, rozwijanie ich twórczości i kreatywności.

2.         Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, ochrona i upowszechnianie praw dziecka.

3.         Inicjowanie i realizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym.

4.         Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5.         Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

6.         Szerzenie oświaty zdrowotnej.

7.         Prowadzenie działań ekologicznych, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

8.         Działalność charytatywna.

9.         Promocja turystyczna gminy

10.     Działanie na rzecz umacniania stosunków z zaprzyjaźnionymi gminami w kraju i za granicą.

11.     Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.

12.     Dożywianie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

13.     Działania na rzecz aktywacji społecznej i kulturalnej dzieci i młodzieży.

14.     Wolontariat (przygotowanie wolontariuszy do niesienia pomocy potrzebującym, dzieciom).

15.     Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, używaniu tytoniu, dopalaczy i innym uzależnieniom.

16.     Działanie związane z zagospodarowaniem lub aranżacją lokalnej przestrzeni publicznej, poprawą jej estetyki i funkcjonalności, poprawą lub aranżacją zielonych miejsc.

Opis działań:

Od 2015 r. realizowaliśmy projekt pt. „Biesiada z mlekiem i zbożem” finansowanym przez Burmistrza Mogilna.

W 2019 r. zorganizowaliśmy biesiadę pod nazwą „Święto ziół”.

W lutym 2021 r. nastąpiła reaktywacja Stowarzyszenia.

Od maja 2021 r. zaczynamy realizację projektu „Radośnie i ciekawie po lekcjach, czyli różne formy spędzania czasu wolnego”, który dofinansowany jest w ramach oferty realizacji zadania publicznego Burmistrza Mogilna. W ramach projektu zorganizowane będą bezpłatne warsztaty kulinarne, plastyczne, taneczne i florystyczne oraz wykład dotyczący zdrowego odżywiania dla dzieci z miejscowości Wszedzień i okolicznych sołectw tj. Wiecanowo, Twierdziń, Sędowo oraz wszystkich chętnych chcących wziąć udział w warsztatach, zajęciach, wykładzie. Zapraszamy! 

www.stowarzyszeniekubusiowiprzyjaciele,pl

stowarzyszeniemskp@gmail.com

Opracowanie Jarosław Gębala

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.