UWAGA PRZEDSIĘBIORCY, ORAZ WŁAŚCICIELE DOMKÓW LETNISKOWYCH !!! ZOSTAŁO NIEWIELE CZASU !!!

Urząd Miejski w Strzelnie przypomina, że do 31 maja 2020r. każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciel domku letniskowego zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Strzelno.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Podmioty chcące podpisać umowę mają do wyboru następujące firmy oferujące wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelno:

· Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont Radosław Kostuch, Sikorowo 25, 88-101 Inowrocław tel. 695899584 

· Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew, tel. 63 270 14 00

· Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o, ul. Kasprowicza 57, 88-160 Janikowo tel. 52 351 44 49 

· Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno tel. 52 315 22 35 

· Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o , ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica tel. 52 351 52 90 

· Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. , ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz tel. 52 342 74 40 

· PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel. 24 254 29 87; oddział w Kole: tel. 63 261 96 87 

· Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Kasprowicza 57 88-160 Janikowo tel. 52 351 44 49

Po wybraniu przez Urząd Miasta oferty ZGKiM w Kleczewie inne firmy nie są skłonne do podpisywania umów z mniejszymi firmami z terenu gminy Strzelno, co jest naturalnym zjawiskiem zważając na kwestie logistyczne.

Stawki oferowane przez firmę z Kleczewa za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wyglądają następująco:

Wypełnioną umowę należy wysłać pocztą w dwóch egzemplarzach na adres siedziby firmy. Umowę można pobrać 👉🏻TUTAJ , a następnie po otrzymaniu podpisanej umowy przesłać skan mailem na adres sekretariat@strzelno.pl, lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie oddawania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów.

Na podstawie art 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję umów w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym jeżeli jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy i właściciele domków letniskowych na terenie gminy Strzelno zawarli takie umowy, zobowiązani są NIEZWŁOCZNIE tego dokonać i kopię dokumentu przesłać lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strzelnie do dnia 31 maja 2020 r. 

Każda firma wpisana do rejestru działalności regulowanej posiada wzór umowy oraz indywidualny cennik, z którym można się zapoznać po uprzednim kontakcie z przedsiębiorcą. 

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować może nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

info: UM Strzelno

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.