ZOL W STRZELNIE – BUDOWA POSTĘPUJE

Prace remontowe w Szpitalu w Strzelnie trwają nieprzerwanie. W dniu 13 stycznia Starosta Mogileński Tomasz Krzesiński, Wicestarosta Mogileński Jerzy Łaganowski razem z Członkami Zarządu Powiatu Mogileńskiego Pawłem Jankowskim oraz Krzysztofem Szarzyńskim odwiedzili budynek szpitala w Strzelnie aby zobaczyć postęp prac remontowych i modernizacyjnych w tym obiekcie. Celem inwestycji jest stworzenie ośrodka leczenia paliatywnego w tym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie.

Prace remontowo- modernizacyjne realizowane są przez Powiat Mogileński w ramach 2 projektów:

1. Zwiększenia dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie. Łączna wartość zadania 21 359 580,00 zł., który obejmie przebudowę:

a) kondygnacji piwnicznej, gdzie znajdą się m.in. pomieszczenia techniczno-gospodarcze, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenie mycia i dezynfekcji łóżek oraz pomieszczenia przechowywania zwłok;

b) kondygnacji parteru, gdzie znajdą się m.in. Izba Przyjęć, pomieszczenia oddziału dziennego, gabinety terapeutyczne i psychologiczne, pokoje terapii zajęciowej, sale rehabilitacji ruchowej z niezbędnym zapleczem, pomieszczenia socjalne, magazyny i zespoły sanitarne dla osób niepełnosprawnych,

c) kondygnacji I piętra, gdzie znajdzie się m.in. 34-łóżkowy oddział pobytowy dla pacjentów ZOL (z pokojami jedno-, dwu- i trzyłóżkowymi oraz niezbędnymi węzłami sanitarnymi), sale pobytu dziennego i terapii zajęciowej, a także gabinety: terapeutyczne, badań, zabiegowe oraz pomieszczenia personelu medycznego,

d) kondygnacji II, która w części będzie nadbudowana (w skrzydle zachodnim budynku), gdzie znajdzie się m.in. odcinek 16-łóżkowy ZOL dla pacjentów w stanach ciężkich (głównie terminalnych) – złożony z 2 pokoi jednołóżkowych i 7 pokoi dwułóżkowych wraz z dwiema łazienkami, pomieszczenia zabiegowe, pielęgniarskie, promorte, pokoje personelu, a także Hostel z 8 miejscami noclegowymi dla rodzin pacjentów ZOL-u.

Prace budowlane obejmują branże ogólnobudowlaną (roboty rozbiórkowe, dach, ściany, schody, ścianki działowe, kominy, wykończenie wewnętrzne, wykończenie zewnętrzne), branżę elektryczną (instalacja elektroenergetyczna, instalacje stałoprądowe), branża sanitarna (centralne ogrzewanie, gazy medyczne, wentylacja, klimatyzacja, wodno – kanalizacyjna)

2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno. Łączna wartość projektu 3 631 890,79 zł., który obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w Budynku Głównym Szpitala w Strzelnie. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia – przewiduje się działania prowadzące przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i gazów cieplarnianych poprzez następujące działania:

a) docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia – 1 663,40 m2) – materiał: styropian o grubości 14 cm;

b) docieplenie stropodachu (powierzchnia – 1 720,00 m2) – materiał: wełna mineralna o grubości 22 cm;

c) wymiana stolarki (powierzchnia – 590 m2), w tym: wymiana drzwi zewnętrznych (powierzchnia 36,20 m2) oraz okien zewnętrznych z zestawem szybowym dwukomorowym, trzyszybowym (powierzchnia – 553,80 m2). Dodatkowo wymiana parapetów zewnętrznych oraz wszelkie obróbki blacharskie;

d) wykonanie nowej instalacji odgromowej i inne prace zewnętrzne (m.in. demontaż elementów będących na elewacji typu, uchwyty flagowe, oprawy oświetleniowe, instalacja alarmowa oraz inne tym podobne elementy, ukrycie instalacji zewnętrznych);

e) modernizacja systemu grzewczego c.o. – obejmie wymianę całej instalacji, w tym grzejniki z zaworami termostatycznymi i orurowanie z izolacją termiczną oraz wyposażenie układu instalacji c.o. na poziomie w zawory stabilizujące ciśnienie nowej instalacji;

f) modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – obejmie wymianę orurowania wraz z wykonaniem izolacji termicznej, wymianę armatury wraz z urządzeniami sanitarnymi;

g) modernizacja oświetlenia (583 punkty świetlne) – demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych i żarowych oraz montaż nowych opraw energooszczędnych ze źródłami LED;

h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 50 kWp, obejmie montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wraz z wykonaniem instalacji niezbędnej dla wprowadzenia pozyskanej energii elektrycznej do sieci wewnętrznej Przychodni Szpitala.

Gmina Strzelno przeznaczy na tą inwestycje 1 000 000 zł

Prace remontowe przeprowadza firma SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.j. z Kłomnic.

Info: Powiat Mogileński

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.