WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PSZOK W STRZELNIE – REGULAMIN

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)-
legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady

Adres: Strzelno Klasztorne (przy oczyszczalni ścieków)

DNI OTWARCIA: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA

GODZINY OTWARCIA: 10.00 – 15.00

Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadów w zwykłych pojemnikach do segregowania odpadów lub wręcz porzucanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. lasach, polach). Powoduje to wielkie straty dla przyrody i państwa, które wydaje na oczyszczanie takich miejsc ogromne środki finansowe, np. na usuwanie odpadów z lasów ponad 16 mln złotych rocznie. Przecież legalnie i bezpłatnie możemy przekazać nasze odpady do PSZOK-u.

Kto może oddać odpady:

Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Gminy Strzelno. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK.

Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Odpady komunalne zebrane selektywnie dostarczane do PSZOK przyjmowane są w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez dodatkowej opłaty), po okazaniu dokumentu tożsamości lub potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami za ostatni miesiąc, a także po weryfikacji przez pracownika PSZOK salda opłaty za gospodarowanie odpadami osoby dostarczającej odpad do PSZOK na podstawie mobilnej aplikacji.

Punkt PSZOK nie przyjmują jedynie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktów można odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Gdy mieszkaniec zleca dostarczenie odpadów innej osobie lub podmiotowi, winien podpisać jednorazowe upoważnienie zgodnie z „Załącznikiem nr 4″ do Regulaminu PSZOK.

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PSZOK przyjmuje odpady takie jak :

1)    papier i tektura– gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;

2)     plastik, tworzywa sztuczne i metale, opakowania z tworzyw sztucznych – puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), kartony i tektura pokryta folia aluminiową (np. kartony po mleku, napojach). Przed oddaniem opakowań do PSZOK należy usunąć z nich resztki pożywienia oraz je zgnieść;

3)     złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych;

4)     Szkło i opakowania ze szkła – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, nie wrzucamy: porcelany, wyrobów ceramicznych, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe, szkło stołowe okularowe oraz żaroodporne, fajans;

5)     Odpadowe środki chemiczne (kwasy, alkalia, detergenty, impregnaty, odczynniki fotograficzne, farby, tusze tonery) – w szczególności farby, lakiery, rozpuszczalniki;

6)     opakowania po środkach ochrony roślin – zaleca się zostawiać w punkcie sprzedaży środków ochrony roślin lub oddać do PSZOK;

7)     odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

8)     przeterminowane leki i opakowania po lekach;

9)         Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, impregnatach;

10)    tekstylia i opakowania z tekstyliów, zużyta odzież, buty;

11)    pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

12) zużyte baterie i akumulatory – małogabarytowe oraz z pojazdów;

13)    zużyty kompletny sprzęt elektryczny, elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery itp., w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne;

14)    odpady wielkogabarytowe – wersalki, tapczany, sofy, komody, regały, fotele, krzesła, stoły, szafy, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, materace, walizki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki, zabawki dużych gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka, drzwi i okna bez szyb;

15)    odpady ulęgające biodegradacji – odpady kuchenne (resztki owoców i warzyw, fusy od herbaty, skorupki od jaj, kwiaty resztki roślin ciętych), odpady zielone (skoszona trawa liście, drobne gałęzie o grubości do 1m), nie wrzucamy: odpady zielone przegniłe, będące w stanie rozkładu, odpady higieniczne (podpaski, waciki, pieluchy), płynne odpady kuchenne, popiół;

16)    Odpady poremontowo-budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.). Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt.

W celu osiągnięcia wymaganych ustawowo poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ważne jest, aby takie odpady dostarczane przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych były odpowiednio przygotowane. Odpady budowlane powinny być „CZYSTE” tzn. niezmieszane z innymi odpadami. Nie należy mieszać gruzu z innymi odpadami takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, płyty kartonowo – gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, rolety, czy inne materiały z rozbiórki.

17)    zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t – opony z samochodów osobowych zaleca się pozostawić przy wymianie w zakładzie wulkanizacyjnym lub oddać do PSZOK;

18)              inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

W PSZOK nie będą przejmowane odpady takie jak:

1)                  materiały zawierające azbest;

2)                  szkło zbrojone i hartowane;

3)   części z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele);

4)                  opony rolnicze i ciężarowe;

5)                  niekompletny sprzęt RTV/AGD;

6)                  odpady w opakowaniach nieszczelnych;

7)                  drewno zawierające substancje niebezpieczne;

8)                  smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki;

9)                  odpadowe oleje mineralne i syntetyczne;

10)              odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego;

11)              odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

12)              wszelkie odpady, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej lub jej likwidacji) – masowe ilości odpadów w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu oraz odpady nietypowe dla gospodarstw domowych – kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne itp. Dostarczone w opakowaniach przemysłowych;

13)              odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska;

14)              zmieszane odpady komunalne;

15)              odpady pochodzące z działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej.

One thought on “WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PSZOK W STRZELNIE – REGULAMIN

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.