JEDNORAZOWE DOPŁATY DLA OGRZEWAJĄCYCH PELLETEM DRZEWNYM, GAZEM LPG, OLEJEM OPAŁOWYM

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym,
otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub
zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,


1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia
albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,


500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,


2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,


Ustawa przewiduje, że wnioski o wypłatę dodatku będzie składało się na piśmie lub w formie elektronicznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składającego wniosek. W razie złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy Wnioski  złożone po 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Uwaga! Z  nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła
systemowego objętego ochroną przed podwyżkami  na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

Wersja papierowa wniosku dostępna jest w siedzibie MGOPS w Strzelnie,
ul. Sportowa 6.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.