WRACAMY DO SPRAWY PODNIESIONEJ W ARTYKULE „GMINA MUSI ZAPŁACIĆ SPÓŁDZIELNI ODSZKODOWANIE”

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie nadesłał do naszego portalu prośbę o sprostowanie dotyczące ww. artykułu GMINA MUSI ZAPŁACIĆ SPÓŁDZIELNI ODSZKODOWANIE.

Należy przyznać, iż w pierwszym i ostatnim zdaniu naszego artykułu użyliśmy zbyt dużych skrótów. W tej sytuacji zasadne jest opisanie kolejnych zdarzeń związanych z odszkodowaniem za przejętą przez Burmistrza E. Matczaka drogę od Spółdzielni Mieszkaniowej :

 1. 28 czerwca 2019r.  zapada wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o oddaleniu skargi E. Matczaka od niekorzystnego dla Gminy Strzelno wyroku WSA w Bydgoszczy, podtrzymującego nakaz zapłaty odszkodowania za przejętą od Spółdzielni drogę. Obecny Burmistrz nie został poinformowany przez E. Matczaka, ani też przez znających sprawę (byłych) pracowników Urzędu Miejskiego o toczącej się przed NSA sprawie sądowej, 
 2. Od kwoty odszkodowanie za przejętą drogę naliczane są odsetki, począwszy od daty wydania przez w tej sprawie decyzji przez organ II instancji. Zatem w czerwcu 2019r. do zapłaty pozostawała kwota odszkodowania (153.787 zł) plus odsetki.
 3. Burmistrz Strzelna kilkukrotnie zwracał się do Spółdzielni Mieszkaniowej o wyrażenie zgody na rozliczenie ww. kwot poprzez sfinansowanie przez Gminę na rzecz Spółdzielni zatoczki parkingowe wzdłuż ulicy Kościuszki i Dąbrowskiego, przebudowę oświetlenia na Osiedlu Piastowskim lub sfinansowanie na tym Osiedlu estetycznych osłon śmietnikowych. Odbyło się kilka spotkań i rozmów z Prezesem W. Baranem oraz Radą Nadzorczą Spółdzielni.   Z informacji przekazanych przez kierownictwo Spółdzielni do Urzędu Miejskiego wynikało, iż w celu ustalenia sposobu rozliczenia odszkodowania musi się wcześniej wypowiedzieć Walne Zebranie Członków Spółdzielni. Wszystkie te rozmowy, pisma, itd. zajęły ponad rok,  
 4. Walne Zebranie odbyło się w kilku turach w dniach 21-29.09.2020r. Za opracowanie projektów uchwał poddanych pod glosowanie odpowiada kierownictwo Spółdzielni. Uchwała poddana pod głosowanie stwierdza, iż (1) wyraża się zgodę na rozliczenie kwoty odszkodowania w formie rzeczowej oraz (2) wyraża się zgodę na umorzenie Gminie Strzelno odsetek od niezapłaconej kwoty odszkodowania od 28.06.2019r. do dnia podjęcia uchwały
 5. Na jednej z części Walnego Zebrania obecny był Burmistrz Strzelna. W jego trakcie członkowie kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej wypowiadali się o propozycjach Burmistrza w sprawie inwestycji, które Gmina mogłaby przeprowadzić tytułem rozliczenia odszkodowania. Żadna z wyżej opisanych inwestycji nie została zaakceptowana. Pan Prezes zajął stanowisko, iż najlepiej, aby rozliczyć to poprzez sfinansowanie ocieplenia jednego z bloków na Osiedlu Piastowskim. Z kolei Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni przypomniała obecnym, że kwota odszkodowania winna służyć wszystkim członkom Spółdzielni, którzy mieszkają też w blokach w Mogilnie, Dąbrowie i Janikowie. 
 6. W świetle stanowiska kierownictwa Spółdzielni (iż nie godzi się na propozycje Gminy, ale ma inne, niesprecyzowane do końca propozycje rozliczenia odszkodowania) należało uznać, iż dyskusje w tej sprawie będą się toczyły przez kolejne długie miesiące. 
 7. Kierownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej nie wyraziło zgody na zmianę treści uchwały, iż umorzenie naliczania odsetek dotyczyć będzie okresu od początku kadencji obecnego Burmistrza Strzelna i trwać do czasu ustalenia sposobu rozliczenia odszkodowania. W konsekwencji Gmina Strzelno miałoby płacić kolejne odsetki od dnia podjęcia ww. uchwały aż do dnia ustalenia sposobu rozliczenia (bez żadnej gwarancji, że te ustalenia zostaną w jakiejś bliskiej przyszłości zakończone).
 8. W tej sytuacji Gmina Strzelno była zmuszona wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej jak najszybciej kwotę odszkodowania, aby uniknąć narażenia się na dodatkowe niepotrzebne koszty w postaci odsetek. Wpłata kwoty odszkodowania została dokonana w dniu 29.09.2020r.

Należy wyrazić smutek, iż w tej sprawie władze Spółdzielni nie zechciały jej zakończyć w porozumieniu z obecnymi władzami Gminy. Z drugiej strony Spółdzielnia otrzymała należne jej odszkodowanie. O cel, na który Spółdzielnia zużytkuje pozyskane środki będziemy oczywiście chcieli zapytać jej władze. Nasi Czytelnicy zaś rozstrzygną, jak należy ocenić w tej sprawie działanie Spółdzielni i Burmistrza Strzelna.     

Jedna myśl na temat “WRACAMY DO SPRAWY PODNIESIONEJ W ARTYKULE „GMINA MUSI ZAPŁACIĆ SPÓŁDZIELNI ODSZKODOWANIE”

 • 3 grudnia 2020 o 19:02
  Permalink

  A pan, który się zajmował sprawą pracuje nadal w Urzędzie i nawet awansował na Kierownika referatu. Znowu nieprecyzyjne informacje portalu :-).

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: