ROLNICY NADAL BEZ POMOCY SUSZOWEJ ZA 2019 ROK

Poseł na Sejm RP Magdalena Łośko 15 kwietnia 2020 r. wystąpiła z interwencjami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów w sprawie pomocy finansowej dla osób prowadzących gospodarstwo rolne, których uprawy dotknęła susza w 2019 roku.

W interwencjach Poseł Magdalena Łośko podkreśliła, że pomoc miała zostać wypłacona po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2020. Od dnia publikacji ustawy budżetowej na 2020 r. brak jest informacji na temat terminów wypłat pomocy suszowej za 2019 rok.

W odpowiedzi na interwencje Ministerstwo Finansów poinformowało Poseł Magdalenę Łośko, iż Zgodnie z oceną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uwzględniając obecną sytuację, związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi„. Ministerstwo nie wskazało również kryteriów jakie będą stosowane przy wypłatach.

W ocenie Poseł Magdaleny Łośko odpowiedź Ministerstwa jest zupełnie niezrozumiała. Poseł zwraca uwagę, że w przypadku wyborów obowiązujący w Polsce stan epidemii nie stanowi żadnej przeszkody i utrudnienia dla rządu – natomiast wypłata dla rolników dotkniętych suszą w 2019 r. stanowi już wielki problem dla Ministerstwa Rolnictwa. Problem na tyle duży, że ministerstwo nie jest w stanie nawet wskazać terminu wypłaty.

20 kwietnia br. Poseł Magdalena Łośko wraz z grupą posłów złożyła kolejną interpelację „w sprawie zagrożenia wystąpienia zjawiska suszy w Polsce” (http://sejm.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4757).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.