KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ 

KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ 

  • Kwota kredytu: 3.000,00 zł na hektar
  • Prowizja od udzielonego kredytu: od 1%  –  do 3% (uzależniona od ilości produktów posiadanych w banku)
  • Oprocentowanie w stosunku rocznym: na dzień 21.02.2023r. wynosi 4,40%

(tj. ½ redyskonto weksli plus stała marża banku w wys. 1 p.p.)

  • Okres kredytowania do 24 miesięcy
  • Spłata kapitału rocznie, odsetki płatne w okresach miesięcznych.
  • Oferta ważna do dnia 31.03.2023r.

Więcej informacji:

http://www.bsstrzelno.pl oraz w siedzibach Banku

ul. Dr J. Cieślewicza 3
88-320 Strzelno województwo kujawsko-pomorskie
powiat mogileński

tel. +48 52 318 92 17

bank@bsstrzelno.pl