OŚWIADCZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO – WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH I ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH I ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ

Działając w imieniu Gminy Strzelno oraz Pana Dariusza Chudzińskiego — Burmistrza Strzelna (których pełnomocnictwa dostępne są w siedzibie Kancelarii) niniejszym wzywam do usunięcia informacji zamieszczonych na Państwa facebooku, zawierających sugestię, jakoby Burmistrz Strzelna oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzelnie w sposób nieprawidłowy realizowali obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022r. poz. 572). W szczególności żądam natychmiastowego usunięcia określenia, iż Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miasta są „oprawcami”.

Informuję Państwa, iż działania pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelnie są w pełni zgodne z zapisami kolejnych uchwal Rady Miejskiej w Strzelnie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie. Gmina zawiera corocznie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Inowrocławiu dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W załączeniu przedstawiam kopię stosownej umowy. Gmina nie prowadzi żadnego „przytuliska” dla zwierząt bezdomnych. Na terenie gminnego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przebywa kilka psów na zasadzie miejsca ich zamieszkania oraz celem zapewnienia ochrony gminnego mienia.

Pies, którego dotyczy Państwa wpis na facebooku został przekazany przez ZGK jednemu z mieszkańców, na jego wniosek, w celu jego utrzymywania. Wedle zapewnień ww. mieszkańca, pies ten miał być utrzymywany we właściwych warunkach, z poszanowaniem wymogów ustawy o ochronie zwierząt. Wskazuję, iż żaden z przepisów nie wymaga, aby przekazanie psa odbywało się na podstawie pisemnej umowy. Tym samym stawianie przez Państwa zarzutu Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miasta w Strzelnie, jakoby niezawarcie pisemnej umowy z ww. mieszkańcem gminy było niewłaściwe i bezprawne —jest nadużyciem.

Wzywam także Państwa o usunięcie informacji, jakoby „to nie pierwszy przypadek, gdy interweniowali [Państwo] w sprawie psa wydanego z przytuliska w Strzelnie”. W okresie od listopada 2019r. nie zostały odnotowane żadne interwencje Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Gnieźnie wobec psów zamieszkałych na terenie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wzywam do niezwłocznego usunięcia powyższych sformułowań naruszających dobra osobiste moich Mandantów, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania tego pisma. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu sprawa zostanie skierowana na drogę, postępowania sądowego.

6 komentarzy do “OŚWIADCZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO – WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH I ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ

 • Brawa Panie Burmistrzu. Absurdem jest obarczaniem winą Urzędu Miasta za warunki w jakich trzymany jest pies. Sytuacja wygląda conajmniej dziwnie. Artykuł stowarzyszenia skierowany był zdecydowanie w kierunku burmistrza i urzędu. Czy ktoś z osób adoptujących spotkał się z sytuacją, że po pewnym czasie schronisko sprawdziło czy pies czy kot przebywa w złych warunkach ? No właśnie. Mam nadzieję, że cała ta nagonka nie ma podłoża politycznego.

  Odpowiedz
 • Mam nadzieje, że mecenas stanie na wysokości zadania i doprowadzi do zadośćuczynienia Towarzystwa. Może podgrzewane posadzki w budach psów pilnujących oczyszczalnie ścieków? Jestem strzelnianine i jestem zszokowany ile można zrobić złego jednym wpisem.

  Odpowiedz
 • Życie spokojnie toczy się w miasteczku i w momencie stajemy się zwyrodnialcami na cały kraj

  Odpowiedz
 • Walduś, Ewuś i Strzelniok trzy wpisy w zbliżonej godzinie. Widać ktoś dostał polecenie pisania ładnych komentarzy. Poczekajmy jak rozwinie się cały temat. Później będzie czas na wyciąganie opinii i wniosków

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.