CZY PRZYJEZIERZE NALEŻY SIĘ JEZIOROM ⁉️ ŹRÓDŁA HISTORYCZNE MÓWIĄ COŚ INNEGO

Jednym z takich miejsc, które od lat nastręczało trudności z jego lokalizacją było borostwo (miejsce to oznaczało siedzibę borowego/gajowego) Międzybór. Ostatnio do Burmistrza Strzelna Dariusza Chudzińskiego zwrócił się Główny Geodeta Kraju z prośbą o wykreślenie z ewidencji tej miejscowości. Wówczas burmistrz zwrócił się z prośbą do regionalisty Mariana Przybylskiego o poszukanie informacji o tej miejscowości. Zachęcamy do przeczytania informacji sporządzonej przez pana Mariana Przybylskiego o miejscowości Międzybór.


Temat: Lokalizacja miejscowości Międzybór, dawniej w obszarze nieistniejącej gminy Strzelno-Południe, a obecnie w obszarze gminy Jeziora Wielkie.
Aktualne położenie: Miejscowość – miejsce Międzybór to dzisiejsza część Przyjezierza, miejscowości wypoczynkowej leżącej nad Jeziorem Ostrowskim u wschodniego brzegu jego odnogi zwanej Dłuczyna.
Szczegółowa legenda: Stare nazwy miejscowe, których dzisiaj już nie znajdziemy w powszechnym użyciu to również zasób skarbnicy dziedzictwa kulturowego regionu.

Miejsc, które miały onegdaj swoje nazwy, a dzisiaj wyleciały z obiegu lub nie ostał się po nich w terenie ślad było wiele. Pośród nimi na ten przykład: Lisionek – folwark pod Kijewicami, Gapa – folwark pod Proszyskami (gm. Jeziora Wielkie), Peterson – osada olenderska pod Młynami, Węgrzynowo (pisane jako Wengrzynowo) – folwark w lesie pod Nową Wsią, Kopanie – folwark pod Górkami, Młynek – młyn wodny pod Bronisławiem, Buszkowice – wieś pod Bożejewicami, Zazdrość – karczma pod Stodołami (obecnie pod Stodólnem) itd.

Jednym z takich miejsc, które od lat nastręczało trudności z jego lokalizacją było borostwo Międzybór. W nadleśnictwie Miradz funkcjonowały dwa borostwa, jedno w Miradzu (obecnie dom mieszkalny nadleśniczych przed kanałem Ostrowo-Gopło, przy drodze Strzelno-Wójcin) i drugie w Międzyborze (Międzybór – pisane również w formie Międzybórz), części późniejszego Przyjezierza, a obecnie w budynku tym ma swoją siedzibę Leśnictwo Wysoki Most. Zatem, wiedząc już gdzieś ów Międzybór leżał dochodzę do wniosku, że ów wniosek o wykreślenie miejscowości z ewidencji trafił nie do tego urzędu.

To miejsce dzisiaj znajduje się w granicach gm. Jeziora Wielkie – przy samej granicy z gm. Strzelno. Wiedząc już tyle, gdybym był osobą, która ma decydować o tym, czy wykreślić, pozostawiłbym tę nazwę, uzasadniając, że miejsc to nadal istnieje i stoją w tym miejscu te same budynki, które stały, gdy funkcjonowała w obiegu nazwa Międzybór. Mało tego, podkreśliłbym, że stanowi ona zasób skarbnicy dziedzictwa kulturowego regionu. Nazwa ta zaczęła funkcjonować oficjalnie z chwilą opublikowania Rozporządzenia Nr 382 Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej w sprawie ustanowienia nazw miejscowości powiatu strzelińskiego z dnia 14 lipca 1920 roku. Wówczas zmieniono starą pruską nazwę Wiesenhaus na borostwo Międzybór. Ta nazwa miejscowa funkcjonowała przez cały okres międzywojnia i była wymieniana w publikatorach urzędowych, takich jak: „Orędownik Urzędowy na Powiat Strzeliński“, 1928 Nr 91 oraz „Orędownik Powiatu Strzelińskiego“, 1929 Nr 63 i 65. W nomenklaturze pruskiej, czyli języku niemieckim nazwa miejsca Wiesenhaus w tłumaczeniu na język polski oznacza Dom Łąkowy.

Międzywojenny przypisek borostwo w całym Poznańskiem oznaczało siedzibę borowego czyli późniejszego gajowego. Było to w niemieckiej nomenklaturze urzędniczej stanowisko w lasach państwowych waldwärter czyli strażnik leśny. Borowym był dozorca pilnujący niewielką przestrzeń leśną. W Poznańskiem potocznie nazywano tak również leśniczego. Zatem, borostwem nazywano osadę składającą się z domu mieszkalnego i towarzyszących mu budynków gospodarczych oraz parceli ogrodowo-polnej.

Opracował: Marian Przybylski

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta od 1 stycznia 2022r. obszar znajdujący się na terenie Przyjezierza o łącznej powierzchni 130,73 ha należący do Gminy Strzelno zostanie włączony do Gminy Jeziora Wielkie. Czy słusznie ? Jak pokazuje opracowanie strzeleńskiego regionalisty sprawa nie jest tak oczywista.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.