MARIA ŻUKOWSKA OD WRZEŚNIA OBEJMUJE NOWE STANOWISKO

Z dniem 1 września 2021r Pani Maria Żukowska obejmuje funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu .

Pani Maria Żukowska jest nauczycielem z 35 letnim stażem, od 24 lat pełni funkcję dyrektora szkoły.  Od 1 września 2017r była dyrektorem Szkoły  Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach. Ukończyła liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne. Jest autorem i realizatorem innowacji pedagogicznej DZISIAJ JA, JUTRO TY, A POJUTRZE CAŁY ŚWIAT- POZNAJEMY DZIAŁANIE SMOGU.

Zakres innowacji obejmuje rozszerzenie zajęć dydaktycznych z edukacji przyrodniczej, biologii oraz geografii w ośmioletniej szkole podstawowej. Z jej inicjatywy powstało Szkolne Koło Wolontariatu, do którego opracowała i wdrożyła program działania. Szkoła współpracuje z PAH włączając się w liczne akcje. Od czterech  lat placówka zdobywa certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym”. Szkoła współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Pod jej kierunkiem uczniowie szkoły aktywnie włączają się do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” na terenie Gminy Strzelno. Propaguje wychowanie patriotyczne w środowisku lokalnym. W 2018 roku pozyskała środki finansowe z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 56.784,50 złotych na realizację prac adaptacyjno-remontowych w ramach przedsięwzięcia pn. Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Markowicach na cele prowadzenia Pracowni Edukacji Ekologicznej.  

Dzięki tym środkom wyremontowano i wyposażono pracownię  w 10  laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarkę, 3 mikroskopy, monitor interaktywny, czujnik smogu, meble oraz tablice. W roku 2017 Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił placówkę, jako jedyną w województwie kujawsko-pomorskim za inicjatywy i przedsięwzięcia związane z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka oraz przypomnienie, że Konwencja o prawach dziecka ma zasięg globalny i dotyczy wszystkich dzieci bez różnicy, gdzie mieszkają. W latach 2019-2020 uczniowie klasy ósmej osiągnęli najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty w powiecie mogileńskim, były to wyniki wyższe od średnich wyników naszego województwa i kraju. Od roku 2019 dzięki aplikacji wniosku uczniowie realizują zajęcia z Fundacją Orange Mega Misja. Baza wzbogaci się o kolejne tablety.

Współpracowała z wyższymi uczelniami w celu tworzenia nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. Wspierała innowacyjne działania nauczycieli, mobilizowała do stosowania nowatorskich metod nauczania i wychowania. We współpracy z organem prowadzącym wdraża projekty finansowane przez UE, takie jak: „Zastrzeleni wiedzą” (lata 2020-2021) w ramach realizacji szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne z zakresu SPEDU. W okresie swojej kadencji jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach ze środków pozabudżetowych wymieniła : okna na holu, lampy, kaloryfery, meble, a z projektów szkoła posiada monitory dotykowe w każdej klasie , dwie mobilne pracownie internetowe, lego – roboty , pracownię chemiczno-fizyczną i ekologiczną. Oddziały przedszkolne również wyremontowano i  przystosowano do nowoczesnej edukacji.  Dzięki małym projektom na łączną kwotę 46.000,00 złotych dostosowała pomieszczenie szkolne tworząc i wyposażając pracownię fizyczno-chemiczną w pomoce zgodne z wymaganiami określonymi w nowej podstawie programowej. Pod jej kierunkiem szkoła w roku 2020 zdobyła tytuł Naukowej Szkoły Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Ogólnopolskim Konkursie „Być jak Ignacy”. Wykorzystuje swoje doświadczenie pełniąc funkcje społeczne na rzecz rozwoju oświaty.

Otrzymała  Nagrodę Burmistrza Strzelna. Została odznaczona Medalem KEN w 2016 roku, nagrodzona Nagrodą Kuratora w 2018 roku, otrzymała wyróżnienie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji w 2019 roku oraz Osobowość Gminy Strzelno w 2019 roku.

fot. Maria Żukowska

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: