UWAGA! KONKURS! „MOJA ZIMA” – NIEBIESKIE SERDUCHO


Uwaga! Konkurs!
Prawda, że pięknie Nam „kurzy” jak mawiają Górale?
Zatem Serducho ogłasza konkurs fotograficzny dla podopiecznych Niebieskiego Serducha i osób w spektrum autyzmu z terenu Powiatu Mogileńskiego pt „Moja ZIMA” .
Wybierajcie się na spacery i pokażcie, jak Wasza zima wygląda. A może dla Was atrybutem tej pięknej pory roku nie jest śnieg tylko zupełnie co innego? Liczymy na Waszą kreatywność. Wszelkie szczegóły są opisane w regulaminie.
Najważniejsze –
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież oraz dorosłych w spektrum autyzmu.
Jeden uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.
Zdjęcia i załączniki oświadczenia przesyłamy na adres mail niebieskieserducho@onet.pl od jutra tj 17 stycznia b.r. od godz 00.00 do 23 stycznia do godziny 23.59.
Oceny dokona Jury w dwóch kategoriach wiekowych
-Dzieci do 16 r. ż.
-Młodzież od 16 r. ż. i dorośli.
Zatem zakładamy ciepłe czapki, rękawice, kurtki, bierzemy aparaty, telefony w dłoń i pstrykamy. Trzymamy za Was kciuki.
Czekają nagrody.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Moja Zima 

ORGANIZATOR:

Organizatorem Konkursu jest :

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz Ich Rodzinom Niebieskie Serducho

CEL  KONKURSU:

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni oraz promocja działań osób w spektrum autyzmu.

Organizatorzy liczą na kreatywność uczestników.  Uczestnicy konkursu muszą sfotografować swoją interpretację tematu Moja Zima.

TERMINARZ KONKURSOWY:

Termin dostarczenia zdjęć upływa z dniem 23 stycznia 2021 roku do godz 23.59

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie po zakończeniu konkursu.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w terminie do dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania prac konkursowych.

Ogłoszenie wyników na Facebook @Stowarzyszenie Niebieskie Serducho oraz na lokalnych stronach www i w mediach

ZASADY:

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży , dorosłych ze spektrum autyzmu z terenu Powiatu Mogileńskiego oraz do podopiecznych Stowarzyszenia Niebieskie Serducho

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane z interpretacją tematu tj Moja Zima

Prace dostarczone na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. Muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika.

 Zasady nadsyłania prac konkursowych:

Fotografie można nadsyłać do nas pocztą elektroniczną na adres niebieskieserducho@onet .pl  Ważne, aby w temacie wiadomości wpisać „Konkurs – Moja Zima”. W wiadomości należy podać ( Wkleić i wypełnić )

Imię i nazwisko autora pracy………………………

Telefon kontaktowy ………………………..

Imię i nazwisko opiekuna – w przypadku uczestników małoletnich i bez pełnej zdolności do czynności prawnych……………………..

Oświadczenie rodzica / opiekuna Konkurs fotograficznego pt. „Moja Zima” – w przypadku uczestników małoletnich i bez pełnej zdolności do czynności prawnych

Data , Imię i nazwisko …………………………………….. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie przez Stowarzyszenie Niebieskie Serducho na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Wyrażam zgodę na fotografowanie wydarzeń związanych z konkursem oraz na wykonanie utrwalonego w ten sposób wizerunku mojego oraz dzieci będących pod moją opieką w relacji z wydarzeń oraz materiałach promocyjno -informacyjnych  Stowarzyszenia Niebieskie Serducho. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do wykorzystania powstałych materiałów jedynie w celach niekomercyjnych.

 Data , Imię i nazwisko uczestnika lub  rodzica/opiekuna prawnego-  w przypadku uczestników małoletnich i bez pełnej zdolności do czynności prawnych   …………………………………………………………

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych: 1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Niebieskie Serducho z siedzibą w Strzelnie, ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;  2) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu „Moja Zima ; 3) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika, wynik postępowania konkursowego, kategorie odbiorców stanowią odbiorcy publiczni;   4) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO; 5) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości udziału w konkursie;

Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego wysłanie tej treści jest równoznaczne z podpisem i zgodą z wyżej wymienionymi oświadczeniami .

Data , Imię i nazwisko uczestnika lub rodzica / opiekuna – w przypadku uczestników małoletnich i bez pełnej zdolności do czynności prawnych

……………………………………………………………………….

Zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania:

– rozmiar zdjęcia – od 500kb do 10 MB oraz min. 800×600 pikseli do max. 1600×1200 pixeli,

– dopuszczalny format pliku – JPG, PNG.

Jeden uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.

Zdjęcia bez prawidłowo wypełnionych oświadczeń  nie będą brały udziału w konkursie.

KATEGORIE WIEKOWE:

-dzieci do 16 lat

-młodzież od 16 lat  i dorośli

NAGRODY:

W  konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe

Odbiór nagród osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zdjęcia będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

KONTAKT:

Regulamin jest dostępny na stronie facebook @StowarzyszenieNiebieskieSerducho

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 501148016

WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS: 

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Facebook Stowarzyszenia Niebieskie Serducho , w lokalnych mediach internetowych, prasie,  oraz w ramach promocji Stowarzyszenia Niebieskie Serducho.

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez  uczestników, rodziców/opiekunów,  Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz Ich Rodzinom Niebieskie Serducho z siedzibą w Strzelnie, ul Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno

2) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu  „Moja Zima ;

3) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika oraz wynik postępowania konkursowego,  kategorie odbiorców stanowią odbiorcy publiczni;

5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z polityką RODO

6) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia.

9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.