HARMONOGRAM WIEŚ – MIASTO NIESPRAWIEDLIWY ? KOMENTARZ BURMISTRZA

Zapraszamy do wysłuchania komentarza burmistrza Dariusza Chudzińskiego do zarzutów, w sprawie krzywdzącego harmonogramu wywozu śmieci z terenów wiejskich. Przypomnijmy, że mieszkańcy terenów wiejskich domagają się mniejszej stawki za śmieci z uwagi na fakt, że w okresie zimowym odpady zmieszane są odbierane raz w miesiącu, a w mieście dwa razy.

Z naszej strony padło również pytanie, czy gmina bierze pod uwagę wyrównanie ilości wywozu odpadów między wsią i miastem, lub zróżnicowanie ceny wywozu odpadów na wspomnianych terenach.
Burmistrz wytłumaczył także wpływ posiadania przez gminę PSZOK-u na wysokość ceny za śmieci.
Na stronie Urzędu Miasta Strzelna ukazało się też oświadczenie, w którym podane są informacje dotyczące wywozu odpadów.

W związku z pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzelno, w szczególności z terenów wiejskich, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów,  szczególnie w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzaju, z tym że  w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych”

W związku z wprowadzeniem przez Ustawodawcę możliwości zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów, a co za tym idzie obniżeniem kosztów, podjęto już 20 grudnia 2019 roku uchwałę zmieniającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno, w którym to odpady zmieszane oraz ulegające biodegradacji w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku na terenach wiejskich będą odbierane raz w miesiącu.  Wskazać również należy, że wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi uchroniło mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami, które zostały proponowane przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów na początku 2020 roku. 

Jak można zauważyć, temat wzrostu kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi występuje na terenie całego kraju. Wiąże się to m. in. z gwałtownym wzrostem cen na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wzrostem kosztów związanych z transportem oraz trudną sytuacją przedsiębiorstw przetwarzających odpady. Nadmienić należy, że gospodarka odpadami prowadzona przez jednostki samorządów terytorialnych jest samofinansująca się zgodnie z przywołaną wyżej ustawą. W związku z powyższym żadna z gmin nie może osiągać korzyści ani ponosić kosztów z tego tytułu.  Oznacza to, że pobrana od właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi w 100% pokryć koszty funkcjonowania tegoż systemu

Pragniemy nadmienić, że po wprowadzeniu kolejnych zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno w dniu 29 września 2020, odbiór szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji będzie odbywał się wyłącznie z pojemników do tego przeznaczonych, w które każdy właściciel nieruchomości zostanie wyposażony w formie nieodpłatnej dzierżawy. Po przeprowadzonych analizach dotyczących tonażu odbieranych odpadów ze szkła i papieru wynikało, iż odbiór frakcji papieru raz na dwa miesiące będzie zadowalający, natomiast odbiór szkła, które każdy mieszkaniec będzie gromadził w przeznaczonych do tego pojemnikach, umożliwi odbiór raz na trzy miesiące. Zadbaliśmy również aby Mieszkańcy nie ponosili dodatkowych kosztów segregacji odpadów biodegradowalnych. W tym celu wprowadziliśmy gromadzenie tych odpadów w nieodpłatnych pojemnikach.

 Wprowadzenie każdej z wyżej wymienionych zmian odbywało się z myślą o mieszkańcach całej naszej gminy, w celu zminimalizowania kosztów.  Pamiętać trzeba, że odbiór wszystkich frakcji odpadów przed wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku  na terenach wiejskich, odbywał się raz w miesiącu przez cały rok!!! – o czym możemy przeczytać na stronie Urzędu Miasta Strzelna.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma dać obraz czego oczekują mieszańcy.

Burmistrz przypomniał również, że aby zmniejszyć koszty wywozu, od nowego roku odpady biodegradowalne oraz szkło będą składowane w pojemnikach, które wypożyczy firma odbierająca odpady.

Okazuje się że jeszcze wiele firm na terenie gminy nie złożyła deklaracji odnośnie śmieci, a duża część gospodarstw domowych ma nie zgłoszoną dostateczną liczbę domowników.
Mamy nadzieję, że proceder ten będzie ukrócony.

One thought on “HARMONOGRAM WIEŚ – MIASTO NIESPRAWIEDLIWY ? KOMENTARZ BURMISTRZA

  • Szanowny Panie redaktorze. Proponuję aby przed przystąpieniem do wywiadu najpierw spisał Pan sobie konkretnie pytania gdyż straszny chaos jest i brak sprecyzowania. Co do udzielonej odpowiedzi przez Burmistrza. Każdy mieszkaniec ma prawo być traktowany równo. Tłumaczenie o kosztach nie jest dobrym argumentem. Przypuszczam, że Pana działania mają tylko i wyłącznie na celu uzyskiwanie oszczędności aby móc lokować środki w np. Inwestycje przy, których może się Pan promować. Niestety na śmieciach czy raczej przy nich zdjęcia sobie lub filmu Pan nie zrobi dlatego takie podejście do tematu.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.