Photo by rovenimages.com on Pexels.com

ŚWIĄTECZNE FAJERWERKI NIE ZAWSZE BEZPIECZNE

Świętując Nowy Rok często kupujemy różnego rodzaju wyroby pirotechniczne – petardy, flary, wyrzutnie, wulkany, ognie bengalskie itp. Pamiętamy, że nieprzestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa ich używania i nierozważne eksperymentowanie tymi materiałami może zakończyć się poparzeniem, utratą palca, dłoni, a nawet śmiercią.

W sklepach i na targowiskach pojawiły się już różnego rodzaju fajerwerki. Nie trzeba być zbytnio spostrzegawczym, aby zauważyć, że są one szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy bawiąc się nimi, nie zdają sobie często sprawy z możliwych zagrożeń. Mimo licznych ostrzeżeń i apeli policyjnych, wyroby pirotechniczne są sprzedawane dzieciom. Nie wszyscy też wiedzą, że wyroby pirotechniczne używać można tylko w określonym czasie, i że sprzedaż tego rodzaju rzeczy niepełnoletnim jest przestępstwem.

Apelujemy!!! Twoja czujność może uratować kolejne osoby przed nieszczęściem, dlatego powinieneś reagować, gdy jesteś świadkiem sprzedaży petard nieletnim lub niebezpiecznej zabawy z nimi.

Mogileńscy policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania. Pamiętajmy, że w większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Na terenie gminy Mogilno zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/180/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 października 2004 roku, materiałów pirotechnicznych można używać tylko 24, 25, 31 grudnia, 1 stycznia, pierwszego i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych każdego roku.

Policjanci ostrzegają i przypominają:

– Używanie wyrobów pirotechnicznych w ciągu całego roku, z wyjątkiem wyżej wskazanych przypadków jest wykroczeniem określonym w artykule 54 kodeksu wykroczeń, który stanowi:

„Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

W wyjątkowych sytuacjach używanie fajerwerków może zostać zakwalifikowane jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego czyli jako wykroczenie z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, za które grozić może kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Z kolei kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów podlega zgodnie z artykułem 83 kodeksu wykroczeń karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dzieciom jest przestępstwem określonym w artykule 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w którym czytamy, że: „Kto sprzedaje osobom niepełnoletnim wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

źródło: KPP Mogilno

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: