Photo by Pixabay on Pexels.com

MINIMALNA PODWYŻKA PODATKÓW

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej dnia 20 listopada, radni przegłosowali uchwałę ustalająca podwyżki podatków. Średnio podatki zostały podniesione do minimalnego poziomu wymaganego programem naprawczym.


Stawki podatku od nieruchomości w 2021 r.

1. Od budynków lub ich części:

 •  mieszkalnych – 0,68 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 0,65 zł),
 •  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
 • 19,95 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 19 zł),
 •  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej ( było 4,87 zł).

2. Od pozostałych budynków lub ich części:

 • budynki letniskowe – 8,37 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 8,05 zł),
 •  garaże – 6,62 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 6,30 zł),
 •  budynki gospodarcze – 5,19 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 4,94 zł),
 • inne pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,19 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 4,94 zł),
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 11,18 zł),
 • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,89 zł),
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni (było 4,80 zł),
 • od pozostałych: zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz od gruntów przeznaczonych na te cele, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe – 0,29 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,26 zł),
 • zabudowanych budynkami letniskowymi oraz od gruntów przeznaczonych na te cele – 0,52 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,50 zł),
 • inne pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,38 zł),
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,28 zł od 1 mkw powierzchni (było 3,15 zł).

Największa podwyżka dotyczyć będzie podatku od środków transportu – 20 %.


Podczas dyskusji głos zabrał radny Remigiusz Koprowski, który proponował założenie specjalnej komisji rozpatrującej wnioski o umorzeniu podatków w przypadku strat wynikających z działania covid-19. Dodał równie, że jeśli nie będziemy płacić podatków, to nie będzie stać gminy na inwestycje.

Głos zabrał również radny Piotr Pieszak, który zastanawiał się czy podwyżki są konieczne. Burmistrz Diariusz Chudziński odpowiedział, że podwyżki są zaproponowane na najniższym możliwym poziomie.
Za uchwałą zagłosowało 10 radnych, dwóch było przeciwnych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: