MILION ZŁOTYCH NADWYŻKI ??

Burmistrz Dariusz Chudziński przedstawił radnym RM w Strzelnie oraz RIO w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2021. Jeśli zostanie on zaopiniowany pozytywnie, budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 1.101.092,84 zł., która pokryje spłatę kredytów.

Planuje się, że dochody budżetu gminy w 2021 r. wyniosą 60.450.823,37 zł, w tej kwocie dochody bieżące stanowić będą 51.809.013,08 zł, a dochody majątkowe 8.641.810,29 zł. 4.927.622,10 zł będzie pochodziło z dofinansowania zewnętrznego inwestycji, a 3.714.188,19 zł to przewidywane wpływy z tytułu wystawienia działek na sprzedaż w Bożejewicach, Ciechrzu, Kijewicach, Markowicach, Młynach, Przyjezierzu, Rzadkwinie, Stodołach, Stodólnie, Strzelnie, Strzelnie Klasztornym i Wronowych. Wydatki budżetowe mają wynieść 59.849.730,53 zł, w tym wydatki bieżące 49.856.455,14 zł i wydatki majątkowe. Inwestycyjne stanowić będą 9.993.275,39 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.101.092,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W 2021 r. nie zabraknie również inwestycji, na które burmistrz zamierza wydać 993.275,39 zł, przy czym dofinansowanie zewnętrzne wyniesie 4.927.622,21 zł.
Będą to:

  • Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej na cele aktywizacji społecznej poprzez przebudowę boiska i jego terenów przyległych – 6.355.477,27 zł.
  • Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach na kwotę 1.982.576,63 zł.
  • Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla gminy Strzelno (PSZOK) – 1.455.221,49 zł.
  • Zakup działki nr 634 Strzelno, ul. Powstania Wielkopolskiego 21 -200.000 zł.

Planowana jest także przebudowa kanalizacji z przyłączem na ul. Powstania Wielkopolskiego i Gimnazjalnej, a jej koszt szacowany jest na 2.200.000 zł. Inwestycja będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania zewnętrznego.


Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: