OBWODNICA STRZELNA WŚRÓD CZTERECH REALIZOWANYCH OBWODNIC

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 trwają prace przy przygotowaniu do realizacji sześciu nowych obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim. Są to obwodnice Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62, Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15, Kruszwicy w ciągu DK62, Lipna w ciągu DK67, Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25 i Strzelna w ciągu DK15/25. W związku z postępami prac przygotowawczych wracamy do tematu poruszanego ostatnio na początku września. 

Wkrótce wybierzemy wykonawców STEŚ-R dla czterech obwodnic!    W ramach uzgodnionych Programów Inwestycji otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury zgodę na ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców dokumentacji projektowej (STEŚ-R) dla czterech z sześciu zadań w ramach realizacji Programu w woj. kujawsko-pomorskim. Przetargi na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej zostaną wkrótce ogłoszone dla następujących obwodnic: Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62, Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, Nowej Wsi Wielkiej w ciągu drogi krajowej nr 25, Strzelna w ciągu drogi krajowej nr 15/25. 

STEŚ-R   Studium pozwoli na wskazanie wariantu lokalizacji trasy w terenie oraz stanowi podstawę do dalszych prac projektowych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowej. Możliwe warianty przebiegu trasy analizowane są pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Najkorzystniejszy z nich wskazywany jest jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołączenie do standardowego STEŚ elementów Koncepcji Programowej pozwala zaoszczędzić czas i szybciej przystąpić do następnych etapów w celu budowy drogi. W STEŚ-R złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie warunków środowiskowych (DŚU) jest zwieńczeniem I etapu prac. II etap toczy się równolegle z uzyskiwaniem decyzji i polega m.in. na doprecyzowaniu zakresu rzeczowego i finansowego, określeniu szczegółowych prac i poszczególnych obiektów na drodze, określeniu wytycznych dla projektu budowlanego oraz sporządzeniu analizy wielokryteriowej dla wyboru najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji. 

Co dalej?   Celem realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie płynnego przejazdu dla ruchu tranzytowego oraz lokalnego poprzez polepszenie warunków techniczno-użytkowych dróg krajowych oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu dostosowania nośności do obciążeń do 115 t/oś. Inwestycje będą realizowane z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz obejmują przebudowę urządzeń towarzyszących. W rezultacie budowy obwodnic poprawi się także znacząco jakość życia mieszkańców tych miejscowości oraz zmniejszy się obciążenie obecnych przez nie przebiegających odcinków dróg krajowych. 

Cel Programu   Celem realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie płynnego przejazdu dla ruchu tranzytowego oraz lokalnego poprzez polepszenie warunków techniczno-użytkowych dróg krajowych oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu dostosowania nośności do obciążeń do 115 t/oś. Inwestycje będą realizowane z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz obejmują przebudowę urządzeń towarzyszących. W rezultacie budowy obwodnic poprawi się także znacząco jakość życia mieszkańców tych miejscowości oraz zmniejszy się obciążenie obecnych przez nie przebiegających odcinków dróg krajowych.

info: GDDKIA Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: