“MIASTO GRA”, CZYLI NOWY DUŻY PROJEKT DOMU KULTURY W STRZELNIE

Dom Kultury w Strzelnie w marcu 2020 roku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna. Wniosek Domu Kultury uplasował się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych projektów w całej Polsce.

„MiastoGra, czyli artystyczny spacer z jegomościem w kapeluszu” to międzypokoleniowy artystyczny projekt Domu Kultury w Strzelnie bazujący na potencjale muzycznym Strzelna i regionu. Jego celem jest podniesienie kompetencji kulturowych i wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Strzelna wśród jego mieszkańców, wzmocnienie ich potencjału twórczego i zachęcenia do czynnego uczestnictwa w kulturze. W czasie trwania projektu zrealizowane zostaną liczne animacje społeczne i warsztaty artystyczno-edukacyjne łączące różne dziedziny sztuki. Efektem projektu będą: dwa koncerty, edukacyjna ścieżka sensoryczna łącząca muzykę z opowieściami o Strzelnie oraz aplikacja mobilna z kodami QR. Będziemy działać w kulturze z mieszkańcami a nie dla mieszkańców. Będziemy włączać chętne osoby w nasze działania i z nimi tworzyć nasz projekt spotykając się z nimi również online.

Chcemy stworzyć historię Strzelna opowiedzianą przez mieszkańców. Zbierać będziemy zwyczajne i niezwyczajne historie mieszkańców dotyczące miejsca ich zamieszkania, opowiadające historię domu w którym mieszkają, miejsca w którym pracowali, lub wydarzenia w którym będą brali udział. Historie posłużą nam do stworzenia mapy Strzelna z miejscami ciekawymi do odwiedzenia. Opowieści staną się też kanwą do piosenek, które zostaną wykonane przez młodzież i dzieci z pomocą dorosłych i wykorzystane do stworzenia multimedialnej ścieżki sensorycznej.  

Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w poszukiwanie ciekawych miejsc w Strzelnie, które mogą stać się miejscem naszych działań – koncertów, spotkań i warsztatów. Prosimy również w wskazanie miejsc, w których powstaną rzeźby muzyczne i odbędą się małe koncerty.

Części składowe projektu:

W ramach naszego projektu będziemy spotykać się podczas różnych wydarzeń, przed nami:

„MiastoGra – czyli niestandardowe działania animacyjne w przestrzeni miejskiej włączające mieszkańców w proces zadania”

Będą one polegały na zaskakujących działaniach muzycznych, happeningowych i performatywnych otwierających na włącznie się w kulturę i w proces twórczy. Chcemy tym pokazać, że w każdym miejscu możemy działać kulturalnie, że każde miejsce ma potencjał i ludzie tam przebywający mogą być zasobem. Podczas spotkań w działaniu zapytamy mieszkańców o to, w jaki sposób wyobrażają sobie włączanie ich w zadanie, co mogliby zrobić dla projektu, jaki mają potencjał. Zapytamy o ich stosunek do swojego miasta i co w nim jest interesującego. Co należałoby zrobić, by stało się jeszcze bardziej atrakcyjne?

Warsztaty ceramiczne „MiastoGra na kaflach – przybij piątkę”

Warsztaty ceramiczne prowadzące do stworzenia edukacyjnej ścieżki sensorycznej. Uczestnicy na podstawie wcześniej przygotowanych przez siebie projektów bazujących na dziedzictwie romańskim Strzelna wykonają z gliny 10 kafli ceramicznych. Na kaflach będą mogły pojawić się wyobrażenia cnót lub przywar z piaskowcowych kolumn romańskich z Kościoła Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie, elementy zdobnicze z rotundy św. Prokopa lub też inne ciekawe elementy nawiązujące do dziedzictwa architektonicznego Strzelna. Na każdej płycie zostanie umieszczona dłoń, w której po wypale zostaną umieszczone czujniki sensoryczne. Kafle będą umieszczone na wskazanych przez mieszkańców budynkach w mieście. Będą one połączone z elektronicznym systemem, dzięki któremu przechodzień po przyłożeniu dłoni do „kafla” usłyszy muzykę lub krótką historię z dziejów miasta i jego mieszkańców, które będą zgromadzone dzięki  działaniom międzypokoleniowym i spisane przez młodzież podczas warsztatów MiastoGra na mapie kulturowej Strzelna.

Zaprosimy mieszkańców, żeby wirtualnie na stronie FB Domu Kultury w Strzelnie zapoznali się ze sztuką romańską Strzelna i okolic oraz zaprojektowali dla nas płyty do ścieżki sensorycznej. Poprosimy również o wskazanie miejsc ich zdaniem najważniejszych w mieście, przy których miałyby pojawić się płyty.

„MiastoGra na mapie kulturowej Strzelna”

Projekt plastyczno-techniczny mający na celu stworzenie kulturowej mapy miasta. Na dużej powierzchni powstanie plan miasta, na którym naniesione zostaną miejsca ważne ze względów kulturowych dla społeczności lokalnej tj. zabytki, warsztaty rzemieślnicze, które miały znaczenie dla rozwoju miasta, miejsca związane z ludźmi sztuki i nauki zamieszkałymi w Strzelnie, miejsca ważne ze względów emocjonalnych dla społeczności. Znajdą się tam również stare i aktualne fotografie oraz krótkie informacje dotyczące tych miejsc. Młodzież zgromadzona w tym działaniu będzie zbierała historie mieszkańców Strzelna dotyczące historii miasta, ciekawych wydarzeń, ludzi i ciekawostek. Pozna także historię lokalną regionu i ciekawostki z nią związane. Zapozna się z materiałami dotyczącymi ciekawych ludzi mieszkającymi w regionie. Zebrane historie posłużą do przygotowania tekstów i piosenek do kafli na edukacyjnej ścieżce sensorycznej i do towarzyszącej zadaniu aplikacji mobilnej.

Zapraszamy do poszukiwania historii rodzinnych, sąsiedzkich, wydarzeń z życia naszych znajomych oraz ciekawych zdjęć. Wszystkie historie prosimy spisywać lub nagrywać i przesyłać do Domu Kultury w Strzelnie.

„MiastoGra i rapuje historie z jegomościem w kapeluszu”

Młodzież w oparciu o zebrane historie „MiastoGra na mapie kulturowej Strzelna” będzie pisać tekst do muzyki lokalnych kompozytorów – Piotra Barczaka, Krzysztofa Buzowa i zaproszonych gości. Warsztaty będą poświęcone pisaniu słów do piosenki w stylu hip-hop. Pokaz hip-hopowy zostanie wykonany przez uczestników na koncercie letnim i finałowym. Będzie on również nagrany w profesjonalnym studio muzycznym i odtwarzany na kaflach ścieżki sensorycznej „MiastoGra – przybij piątkę”. Nagranie w studio będzie kolejną okazją edukacyjną dla uczestników, którzy dowiedzą się, jak powinno się przygotować do nagrania, jaką multidyscyplinarną wiedzę trzeba posiadać, aby być inżynierem w studiu nagraniowym.

Zapraszamy na warsztaty online, gdzie nauczymy się układać teksty, dobierać odpowiednio słowa, tak żeby z historii mieszkańców Strzelna powstały piosenki. Osoby zakwalifikowane do grupy wezmą również w późniejszym czasie udział w warsztatach w Domu Kultury.

„MiastoGra na recyklingu z jegomościem w kapeluszu – Społeczno-Artystyczny Eksperyment Muzyczny”

Działania kierujemy do społeczności zamieszkałej w gminie Strzelno, która wyrazi chęć wzięcia udziału lub wolontariatu w projekcie techniczno-plastyczno-muzycznym mającym na celu stworzenie instrumentów i rzeźb muzycznych. Instrumenty i rzeźby będą wykonane głównie z przedmiotów użytkowych, niepotrzebnych już w gospodarstwach domowych. Działania mają na celu pokazanie społeczności, że muzyka jest absolutnie wszędzie, jest nieodzowna częścią naszego życia. Warsztaty będą inspirowały odbiorców do odnalezienia codziennych przedmiotów i kreacji nowych instrumentów. Warsztaty zachęcą ich do muzykowania oraz pobudzą ich wyobraźnię i kreatywność. Warsztaty będą prowadzone z Pawłem Romańczukiem z grupy artystycznej MAŁE INSTRUMENTY.

Podczas warsztatów powstaną instrumenty sceniczne z recyklingu, które będą prezentowane na koncercie półfinałowym i finałowym. Zagrają na nich ich twórcy oraz inne osoby, które wyrażą taką chęć. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się rozróżniać rodzaje instrumentów (wiedza ogólna) i poznają zasady ich działania (fizyka), konstrukcję instrumentów (fizyka, technika), a także jak skonstruować podobny instrument z podobnych przedmiotów recyklingowych, które inaczej znalazłyby się na wysypisku śmieci.

Warsztaty, na których powstaną rzeźby, skierowane będą do wszystkich grup wiekowych i mają na celu stworzenie różnorodnych obiektów muzycznych, które zostaną rozmieszczone w miejscach publicznych Strzelna. Będą miały charakter edukacyjny, gdyż będą uczyć, jak powstaje dźwięk, jakie są mechanizmy poszczególnych instrumentów muzycznych. Każdy obiekt będzie posiadać krótki opis i zostanie umieszczony w przestrzeni publicznej Strzelna. Powstanie także muzyczny plac zabaw. Warsztaty będą okazją do międzypokoleniowej współpracy, gdyż w naszej drużynie będziemy potrzebować projektantów (dzieci, młodzież, seniorzy), konstruktorów (osoby w wieku produkcyjnym, seniorzy), grupy grającej (dzieci, młodzież, seniorzy). Podczas warsztatów, uczestnicy będą tworzyć instrumenty, które będą same grały przy pomocy sił natury, jednakże będzie także możliwość grania na nich oraz doświadczenia przyjemności i benefitów wynikających z muzykowania.

Zachęcamy do zbierania surowców wtórnych. Do zrobienia instrumentów możemy użyć prawie wszystkiego.

„MiastoGra rozrywkę z jegomościem w kapeluszu – warsztaty muzyki rozrywkowej”

Spotkania edukacyjne dotyczące muzyki rozrywkowej, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę  na temat podstawowych zasadach funkcjonowania zespołu, w jaki sposób przygotować się do prób, jak ustawić zespół, jak ćwiczyć efektywnie i prezentować się na scenie. Przygotowane podczas warsztatów utwory będą prezentowane podczas półfinałowego i finałowego koncertu.

Ponadto, jesienią 2020 utwory te będą nagrywane w studio muzycznym i umieszczone na kaflu edukacyjnej ścieżki sensorycznej MiastoGra na kaflach – przybij piątkę.

„MiastoGra cosplay z jegomościem w kapeluszu – warsztaty cosplay”  

To letnia propozycja warsztatów skierowanych głównie do młodzieży. Będą miały na celu edukację i podnoszenie świadomości społecznej na temat zawodów ściśle połączonych z kulturą, tj. makijażysta, kostiumolog, wizażysta, krawiec, projektant. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą układania peruk, makijażu scenicznego, sztuki szycia kostiumów. Zajęcia będą się odbywały w Domu Kultury w Strzelnie. Stworzone przez grupę warsztatową kreacje zaprezentowane będą podczas pokazu na koncercie finałowym w grudniu.

„MiastoGra w bramach i nie tylko – koncerty uliczne”

Cykliczne koncerty muzyczne poświęconej szerokotorowej tematyce muzycznej, które są kierowane do wszystkich grup społecznych Strzelna i Inowrocławia, również tych, którzy często spotykają się z utrudnionym dostępem do kultury. Koncerty odbędą się w bramach starych kamienic i na podwórkach. Zaproszone do współpracy zostaną profesjonalne zespoły lokalne m.in.: Zespół Poturba (Strzelno), Zespół Ave (Inowrocław), zespoły i wykonawcy działający przy Domu Kultury w Strzelnie, mieszkańcy miasta, którzy wyraża potrzebę wspólnego muzykowania.

Prosimy mieszkańców Strzelna o wskazywanie miejsc w których chcieliby przygotować z nami wspólnie koncerty.

Przed nami również dwa duże koncerty. Pierwszy – letni – odbędzie się na rynku w Strzelnie, centralnym miejscu miasta.

Podczas barwnego wydarzenia, asymilującego różnorodną muzykę z wieloma dziedzinami sztuki, wystąpią uczestnicy warsztatów muzycznych, którzy podzielą się z publicznością zdobytymi umiejętnościami i wiedzą podczas dotychczasowych działań. Zespół rozrywkowy również zaprezentuje swoje utwory, których nauczy się podczas warsztatów. Zespół recyklingowy zaprezentuje rytmy kujawskie i ludowe. Raperzy zaprezentują co najmniej jeden utwór w stylu rap, do muzyki lokalnego kompozytora, dzięki czemu będą promować zasoby kulturowe regionu.

Podczas koncertu wystąpią wolontariusze, a tym samym, organizatorzy z grupy MiastoGra Cosplay. Zaprezentują swoje stroje, makijaże, image, oraz opowiedzą i zachęcą do brania udziału w ich działaniu letnim. W całodniowej celebracji muzyki wystąpią również zespoły ze Strzelna i okolic.

W grudniu zaprosimy na „Wielki finał MiastoGra z jegomościem w kapeluszu”. Będzie to

dwudniowe spotkanie połączone z wernisażem, koncertem i spotkaniami.

Działanie ma na celu promowanie aktywności kulturalnej i zaprezentowanie wszystkich uczestników zadania, którzy brali w jakikolwiek sposób w pracy twórczej podczas MiastoGra z Jegomościem w kapeluszu. Chcemy otworzyć progi Domu Kultury w Strzelnie dla wszystkich mieszkańców, zaprosić ich do siebie.

Wernisaż będzie celebracją dzieł sztuki powstałych podczas działań zadania „MiastoGra z jegomościem w kapeluszu”. Inauguracja wernisażu i główna jego część będzie w Domu Kultury w Strzelnie, który będzie otwarty cały dzień. Wernisaż będzie połączony z pokazem świateł.

Podczas koncertu wystąpią uczestnicy wszystkich warsztatów muzycznych, twórcy muzyki do edukacyjnej ścieżki sensorycznej oraz animatorzy i muzycy z Domu Kultury w Strzelnie. Na scenie pojawią się także specjalni goście. Zaprezentują wszystkie piosenki, których nauczyli się podczas trwania warsztatów. Uczestnicy zaprezentują także niektóre utwory, które zostały skomponowane i nagrane podczas projektu na kafle muzyczne i rzeźby muzyczne.

Na koncert zostaną także zaproszeni rozmaici goście, przedstawiciele instytucji kulturalno-edukacyjnych, artyści, twórcy polscy i zagraniczni, którzy wezmą udział w spotkaniu.

info: Dom Kultury w Strzelnie

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.