Photo by JESHOOTS.com on Pexels.com

CZY BĘDZIE BEZPIECZNIEJ?

Mieszkańcy Strzelna otrzymują odpowiedzi na petycje wysłane do GDDKiA na zadane pytania, odnośnie poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych naszego miasta.
Prezentujemy poniżej skrót wybranych odpowiedzi na postulaty „Zakładników Obwodnicy”.

Po pierwsze GDDKiA po wstępnej analizie nie znajduję uzasadnienia dla wyznaczenia przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Michelsona z ul. św. Jana Bosko, ponieważ miejsce to znajduje się w strefie ograniczonej widoczności.  

Uzasadnienia do stworzenie przejścia również nie znaleziono na skrzyżowaniu ul. Inowrocławskiej z ul. Spichrzową i Cestryjewską z powodu bliskiej lokalizacji innych przejść oraz planów na wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, która umożliwi skomunikowanie Rynku z ul. Lipową po stronie wschodniej.

Nie została wykluczona możliwość wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Michelsona między ulicami Cestryjewską a Lipową, przy czym warunkiem umożliwiającym realizację będzie zabezpieczenie oświetlenia przez Urząd Miejski w Strzelnie.

Odnośnie montażu fotoradarów lub odcinkowych pomiarów prędkości  w Strzelnie, GDDKiA  zaopiniowała wniosek pozytywnie i przekazała sprawę do jednostki odpowiedzialnej, czyli Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Budowa barier drogowych, które miałyby oddzielać chodnik od jezdni na ul. Św. Ducha, Inowrocławskiej oraz Michelsona, nie została zaopiniowana pozytywnie, ponieważ  „ zainstalowanie tego typu urządzeń mogłoby przyczynić się do istotnego pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie warunków widoczności w obrębie skrzyżowań i zjazdów drogowych, a także do poważnego pogorszenia warunków poruszania się pieszych poprzez zwężenie szerokości chodników.”

W sprawie utworzenia osobnego pasa włączenia się do ruchu na wyjeździe z marketu ,,Biedronka” od strony ul. św. Ducha stwierdzono iż spowoduję to zmniejszenie ilości miejsc parkingowych oraz utworzenie dodatkowych tzw. punktów kolizyjnych.

Odnośnie wniosków o montaż na przejściach dla pieszych oświetlenia dedykowanego, sygnalizacji świetlnej na żądanie, sygnalizacji  odblaskowej wtopionej w jezdnie (kocie oczka) etc., otrzymaliśmy odpowiedź:  „czynności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i planowania oświetlenia miejsc w granicach zabudowy, należą do zadań własnych Gminy.” Rekomendacja tych działań została przesłana do Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Generalna Dyrekcja twierdzi, że: „istniejące przejścia dla pieszych występujące w mieście Strzelno, oznakowane są w sposób prawidłowy i niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

GDDKiA potwierdza chęć uczestnictwa w spotkaniach i rozmowach na temat wszelkich kwestii dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych przebiegających przez nasze miasto.

Czy Generalna Dyrekcja podeszła poważnie do naszych postulatów? Oceńcie Państwo sami zapoznając się z całym pismem oraz wysłanymi żądaniami, które znajdują się w załączniku. Zachęcamy do indywidualnego wysyłania pism go Generalnej Dyrekcji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych.

Za zredagowaniu artykułu dziękujemy Panu Andrzejowi Kozłowskiemu.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.