Reklamy

SPOTKANIE EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie sekcji emerytów i rencistów przy ZNP w Strzelnie.


Za 50-letnią przynależność do ZNP, odznaką uhonorowano Mieczysławę Malka i Irenę Trzecką. Odznaki te przyznawane są rokrocznie od 2005 roku, podczas Dnia Edukacji Narodowej i innych wydarzeń. Nagrody wręczyła przewodnicząca sekcji, Pani Irena Mohylowska. W tej dostojnej uroczystości brał udział również burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński, oraz przewodniczący Rady Gminy Piotr Dubicki.

Reklamy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: