DELEGACJA STRZELNA ODWIEDZA KREUZAU

Burmistrz Kreuzau przyjął w ratuszu polską delegację, która obecnie podróżuje na zaproszenie Stowarzyszenia w celu promowania partnerstwa miast w powiecie Düren. Burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński, wicestarosta powiatu Marian Mikołajczak, oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Harasimowicz-Zawodniak prowadzili rozmowy o partnerstwie i współpracy gospodarczej. 
Delegacji towarzyszą przedstawiciele szkół średnich, a także firmy Sanplast ze Stzrelna i Hoesch Design GmbH z Kreuzau.