Reklamy

BURMISTRZ CHCE POZNAĆ ZDANIE MIESZKAŃCÓW

Na stronie Urzędu Miasta Strzelna opublikowane zostało obwieszczenie dotyczące rozbudowy skrzyżowań (rond) DK15 i DK25 w miejscowości Strzelno. ➡️Do 12 września każdy chętny może zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów, oraz zgłaszać swoje uwagi. 
Burmistrza Strzelna chce poznać opinię mieszkańców dotyczącą budowy dyskusyjnych ➡️rond na skrzyżowaniu DK15 i DK25. Zapraszamy do licznego udziału, gdyż to od nas samych zależeć będzie przyszły kształt naszego miasta. Dokumenty będą dostępne do wglądu w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta przy ul. Cieślewicze. 

Reklamy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: