CHCĄ REMONTOWAĆ, A NIE MAJĄ PROJEKTU

W piątek na profilu Powiatu Mogileńskiego mogliśmy przeczytać, że do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie wpłynęła Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2023r. w związku ze złożonym przez tą jednostkę odwołaniem od decyzji Burmistrza Strzelna (znak RG.6121.67.2.2021) w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej numer 2438C Gębice-Łąkie, w której orzeczono: uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie, podaniem z dnia 3 września 2021r., wystąpił do Burmistrza Strzelna o wydanie zezwolenia na usunięcie 73 drzew.

Burmistrz Strzelna, po przeanalizowaniu wniosku i dwukrotnym uzgodnieniu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję, w której zezwolił Wnioskodawcy na usunięcie 15 drzew rosnących w pasie drogowym odmawiając jednocześnie zgody na usunięcie pozostałych drzew.

Jak faktycznie wygląda sytuacja remontu drogi Zbytywo -Łąkie? Zapytanie w tej sprawie do ZDP złożył radny Remigiusz Koprowski.

W odpowiedzi możemy przeczytać:

„W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 lutego 2023 roku data wpływu 28.02.2023, Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie uprzejmie informuje, że posiada projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice-Łąkie odc. w miejscowości Łąkie od km3+890 do km 4+830 o dł. O.940 km, oraz projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice-Łąkie od km 4+830 do km 5+738 o dł. 0.908km w miejscowości Łąkie. Natomiast opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice-Łąkie od km 6+393 o dł. 0.655 km uwzględnione zostało w projekcie planu wydatków na 2023 rok, jednak w związku z brakiem środków finansowych nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.”

ZDP w Mogilnie drugi etap remontu drogi chce zrobić tylko do drogi gminnej prowadzącej do ul. Zbożowej. Natomiast na trzeci etap nie ma jeszcze projektu.

Projekt remontu drogi podzielony został na trzy etapy. Na etap nr 1 (kolor zielony) i nr 2 (kolor niebieski) ZDP w Mogilnie posiada projekt, natomiast na etap nr 3 (kolor czerwony) projekt jeszcze nie powstał.

Mieszkańcy wsi Łąkie są przekonani, że Zarząd Powiatu chce wyremontować drogę w etapie pierwszym i drugim. Jednak podczas zebrania sołeckiego starosta Tomasz Krzesiński jednoznacznie podkreślił, że etap nr 2 zostanie zrealizowany do skrzyżowania z drogą gminną prowadząca do ul. Zbożowej. Obecnie w budżecie nie ma pieniędzy na remont wspomnianej drogi, dlatego czynione są starania, aby uzyskać środki z programu niwelującego czynniki niebezpieczne. W tym przypadku takim czynnikiem są sytuacje, gdy droga krajowa DK15 jest nieprzejezdna w wyniku wypadku na trasie Strzelno – Kwieciszewo.

Starosta wyjaśnił sprawę jednoznacznie

Gdy więc dojdzie do zablokowania drogi krajowej i kierowcy będą musieli wybrać objazd przez Zbytowo – Łąkie, to kierowcy będą wybierać drogę gminną, która do takich obciążeń nie jest przystosowana. Dlaczego władze powiatu upierają się przy wycięciu wszystkich drzew, skoro nie posiadają środków na remont drogi ? Dlaczego argumentem wycinki drzew jest odwodnienie, skoro wielokrotnie możemy się spotkać z sytuacją, gdzie woda zbiera się na drodze gdyż nie ma odpływu do przydrożnego rowu? Jak Zarząd chce uzyskać dofinansowanie na drogę, na którą nie ma projektu? Mamy nadzieję, że jak to powiedział podczas spotkania Remigiusz Koprowski „szabelki zostaną schowane” i dla dobra mieszkańców jedyna „latówka” w powiecie zostanie wyremontowana.

2 komentarze do “CHCĄ REMONTOWAĆ, A NIE MAJĄ PROJEKTU

  • Ja bym polecił burmistrzowi jednak aby zgodził się na wycięcie tych drzew. Wtedy powiat by musiał wyremontować drogę, a tak mają argument, żeby nie robić

    Odpowiedz
  • Paweł Jankowski był przeciwny budowie rond w Strzelnie i koniecznej wycince kasztanowców a teraz się mu odwidziało i chce wycinać drzewa jak opętany.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.