MIESZKASZ W BLOKU ? ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY

W ostatnim czasie pojawiło się wiele sprzecznych informacji dotyczących przyznawania dodatku węglowego. Dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych np. bloków i kamienic, w przypadku gdy ogrzewane są paliwami stałymi. Źródło ogrzewania może być indywidualne zainstalowane w lokalach (musi to być główne źródło ogrzewania) jak i pochodzić z KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU, BĄDŹ Z LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ KOCIOŁ WĘGLOWY.

Każde gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Uwaga: W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez LOKALNĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, do wniosku należy załączyć OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY BUDYNKU (w przypadku mieszkańców Osiedla Piastowskiego zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mogilnie) o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W związku z powyższym osoby, które mieszkają w blokach i złożyły już wnioski, zobowiązane są dostarczyć OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY BUDYNKU. Osoby, które mają zamiar złożyć wniosek, muszą również  załączyć stosowne oświadczenie.

Dodatek węglowy to zadanie zlecone tzn. gmina składa zapotrzebowanie do Wojewody, Wojewoda przekazuje dane do ministerstwa właściwego do spraw energii. Gmina złożyła stosowne zapotrzebowanie na środki finansowe do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Aby wypłacić Mieszkańcom pieniądze, gmina musi otrzymać je z instytucji rządowej. W momencie publikacji informacji Gmina Strzelno nie otrzymała żadnych środków finansowych na realizację zadania.

One thought on “MIESZKASZ W BLOKU ? ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY

  • Dlaczego Spółdzielnia utrudnia wydawanie oświadczeń o emisyjności? Czy nie można tego zrobić bez składania wniosku ? Cały czas na przekór. Marzy mi się, aby blok w którym mieszkam odłączył się od tej chorej instytucji.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.