REMONT DROGI ŁĄKIE – ZBYTOWO ! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU.

Uwaga! Zamiany w organizacji ruchu drogowego na trasie Zbytowo-Łąkie od 2 listopada! Zmiany związane są z planowanym przez firmę INODROG remontem nawierzchni. Prace potrwają do 24 grudnia bieżącego roku. Wyremontowany zostanie odcinek o łącznej długości 1 km. Koszt inwestycji to 875 204,53 zł.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje następujące elementy: Montaż, utrzymanie, demontaż tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie projektu organizacji ruchu; Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ze ścinki poboczy na dalsze 10 km; Frezowanie nawierzchni o gr 4 cm z wywozem materiału niewykorzystanego; Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (AC 16 W) gr. 4 cm (lokalnie gr. 5cm); Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 – pod warstwę ścieralną; Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC11S); Umocnienie pobocza warstwą z kruszyw łamanych.

W ostatnich dniach na stronie rządowej pojawiła się informacja o wynikach I edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Powiat Mogileński otrzymał dofinansowanie na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km” w kwocie 3.515.000 zł

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: