I ETAP PRZEBUDOWY DOMU KULTURY W STRZELNIE

Dom Kultury w Strzelnie otrzymał 210 tys. zł dotacji z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację I etapu Przebudowy Domu Kultury w Strzelnie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę PHU EL-ROM Adama Śmigielskiego. W dniu 21 września w siedzibie DKS podpisano dwie umowy. Pierwszą z Burmistrzem Dariuszem Chudzińskim oraz
Skarbnikiem Mariuszem Balcerzakiem. Umowa obejmowała pokrycie przez Gminę Strzelno wkładu własnego w dzieło remontu. Umowa jest wykonaniem Uchwały Rady Miejskiej w Strzelnie, która przekazała środki na wkład
własny. Druga umowa została podpisana z wyłonionym w przetargu wykonawcą przebudowy, czyli firmą PHU EL-ROM Adama Śmigielskiego.

W ramach przebudowy dotychczas istniejąca scena zostanie rozebrana, a w jej miejsce powstanie nowa, wykonana na podstawie żelbetonowej i legarach drewnianych. Będzie ona nieco większa i mocniejsza od aktualnie
istniejącej wyłącznie drewnianej. Dodatkowe wejścia powstaną z przodu sceny, po prawej i lewej stronie. Z paneli akustycznych wykonane zostaną nowe wykończenia ścian oraz sufit. Wymienione zostaną wszystkie
instalacje elektryczne (przewody, gniazda) oraz powstanie nowa rozdzielnia elektryczna zlokalizowana na scenie. Zdemontowane zostaną stare kaloryfery, a w ich miejscu zainstalowane zostaną nowe. Całość
zostanie wykończona systemem kotar scenicznych. Zostanie zamontowana nowa kurtyna z elektrycznym systemem rozsuwania. Nad sceną zawieszone będzie nowe oświetlenie podstawowe oraz mobilne kratownice do
podwieszania oświetlenia scenicznego. Dodatkowo do przestrzeni pod sceną zostanie doprowadzona instalacja elektryczna i grzewcza oraz wykonana zostanie posadzka z terakoty. Dążymy do tego by przestrzeń piwnicy
służyła w przyszłości jako magazyn sprzętu. Dojdzie również do połączenia z pomieszczeniami za sceną, które były kiedyś mieszkaniem komunalnym, a dziś stają się na powrót częścią Domu Kultury.

Planowany remont sceny to część zaplanowanej większej przebudowy parteru. Stanie się ona faktem w zależności od posiadanych środków finansowych. Zostanie wymieniona instalacja elektryczna w pozostałej
części sali, zmieniony zostanie system wentylacji. Zainstalowane będą elementy poprawiające akustykę. Zakupiona zostanie trybuna teleskopowa z 92 fotelami, która zwiększy komfort korzystania z sali oraz liczbę
miejsc na widowni. Przygotowane zostanie stanowisko akustyka z wyprowadzonymi w specjalnym korycie kablami do sterowania nagłośnieniem. Sala będzie pomalowana, zyska nową podłogę dywanową i oświetlenie, które
podkreśli jej architekturę i charakter. Całość zostanie dostosowana do wymogów p.poż oraz do odbioru przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowo wyremontowane zostaną 2 łazienki oraz doprowadzone zostanie ogrzewanie
na klatkę schodową.

Wsparcie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz zapewnienie wkładu własnego przez gminę Strzelno sprawiło, że już wkrótce rozpocznie się kompleksowy remont, który doprowadzi do unowocześnienia historycznych przestrzeni DKS. Uda nam się zająć największym aktualnie problemem, czyli przestrzenią sceny.
Celem strategicznym projektu jest zapewnienie optymalnych warunków infrastrukturalnych Domowi Kultury w Strzelnie do prowadzenia działalności statutowej obejmującej m.in. edukację kulturalną, wychowanie przez sztukę, upowszechnianie różnych dziedzin sztuki – zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej oraz realizację kulturalnych
inicjatyw społeczności lokalnej.

Już w 2019 roku, podczas diagnozy w ramach projektu „Dom Kultury+Inicjatywy lokalne” usłyszeliśmy od mieszkańców, że należy podjąć działania zapewniające placówce możliwość doposażenia się oraz dostosowania przestrzeni do nowoczesnych standardów prowadzenia działalności kulturalnej. Sukcesywnie z tego zobowiązania się wywiązujemy. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt zakupu instrumentów, nagłośnienia i lamp scenicznych, wymieniono drzwi
wejściowe do budynku oraz wyremontowano podłogę w korytarzach. Teraz przed nami remont sceny, a w przyszłym roku kolejne zakupy, tak potrzebnego dla naszej działalności, sprzętu i instrumentów.

Została również podpisana umowa na remont pomieszczenia przey Bibliotece Publicznej w Strzelnie w którym powstanie Klub Seniora

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.