WTORKI Z NGO – STOWARZYSZENIE “ECCE HOMO W STRZELNIE”

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie”

Data założenia: 22.01.2016

Prezes: Lidia Osowicz-Chudzińska – Prezes Zarządu 

Ilość członków: 7 członków

Zakres działalności:

Celem działalności Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, pedagogiczna, kulturalno-oświatowa, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji społeczeństwa lokalnego, poprawa jakości życia, podnoszenie świadomości i wykorzystanie aktywności społecznej oraz zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody, tradycji i kultury, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego oraz integracji społecznej i zawodowej w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi różnego rodzaju działania m.in.:

• Prowadzenie stadniny w miejscowości Łąkie

• Prowadzenie projektów dla seniorów oraz młodzieży

• Prowadzenie żłobka

Kwota pozyskanych do tej pory dofinansowań/dotacji : ok. 4,6 mln zł

Najważniejsze zrealizowane działania:

Żłobek U Krecika – Głównym celem projektu jest wzrost dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia 32 osób, dzięki utworzeniu żłobka na terenie gminy Strzelno i objęciu opieką 32 dzieci  w wieku do lat 3. Działanie dofinansowane zostało ze środków EFS.

– „Strzelno to wielka rzecz” – Wydanie albumu wraz z wydaniem multimedialnym oraz organizacja 8 spotkań promujących wydanie albumu pt.: „Strzelno to wielka rzecz” promujących obszar LSR. Działanie zrealizowane zostało dzięki PROW.

– Kluby Młodzieżowe i Kluby Seniora – podnoszenie aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.Dotychczas zrealizowanych zostało 6 Klubów Młodzieżowych oraz 5 Klubów Seniora. Działania były dofinansowane z budżetu LSR i zrealizowane zostały przy współpracy z LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w Mogilnie.

Plany na przyszłość:

– Budowa Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Łąkie oraz jego prowadzenie,

– Rozbudowa Ośrodka Hipoterapeutyczno-Jeździeckiego w miejscowości Łąkie

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.