WTORKI Z NGO – STOWARZYSZENIE JARZĘBINA W STRZELCACH

Stowarzyszenie Jarzębina w Strzelcach

Rok założenia: 2009r.

Prezes: Ewa Szarzyńska.

Liczba członków: 20

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do:

  1. podniesienia standardu życia i pracy na wsi,
  2. podniesienia atrakcyjności turystycznej,
  3. wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej,
  4. zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych, w tym:

– wspomagania lokalnej edukacji i oświaty,

– organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

– rozwoju kultury fizycznej i sportu,

– przeciwdziałania patologiom społecznym,

– działania o charakterze zdrowotnym,

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

– wspierania przedsiębiorczości oraz pomocy w poszukiwaniu pracy i tworzeniu własnych miejsc pracy,

5) rozwoju integracji i tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego,

6) rozwoju aktywności i świadomości obywatelskiej,

7) podtrzymywania tradycji narodowej, regionalnej i lokalnej,

8) działań ekologicznych, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

9) promocji regionu.

Kwota pozyskanych dotacji to około 50.000 zł

Najważniejsze inicjatywy:

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH– jest inicjatywą cykliczną, zapoczątkowaną przez nasze stowarzyszenie w 2011 r.- odbyło się VII edycji. Forum to miejsce spotkań przedstawicieli lokalnych organizacji działających na  terenie powiatu mogileńskiego, na którym organizacje pozarządowe mają możliwość  poszerzenia umiejętności w zakresie roli animatora lokalnego, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Podczas poszczególnych edycji poruszane były następujące tematy: podstawy prowadzenia księgowości w trzecim sektorze, rola organizacji pozarządowych w realizacji usług publicznych, partycypacja i partnerstwo organizacji w społeczeństwie, rola organizacji pozarządowych w życiu społecznym. W ramach naszych spotkań omawialiśmy również obowiązki sprawozdawcze i podatkowe organizacji pozarządowych względem fiskusa i szkoliliśmy się w zakresie pisania wniosków. Każdej edycji towarzyszy konkurs, który kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbywa się podczas forum. 

Partnerzy: Powiat Mogileński, Gmina Mogilno, Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Mogilnie,  stowarzyszenia z gm. Mogilno.

ŚWIĘTO KSIĄŻKI I RÓŻY– to spotkania z różnymi rodzajami i gatunkami literackimi organizowane w ramach obchodów Święta Książki i Praw Autorskich- odbyło się V edycji.Inicjatywa ta ma na celu promowanie czytelnictwa i wzbudzanie zainteresowania różnymi rodzajami i gatunkami literackimi. W ramach spotkań organizujemy konkursy literackie sprawdzające znajomość wybranych utworów literackich nagradzane nagrodami książkowymi, jak również zapraszamy osoby, które posiadają już jakiś dorobek literacki bądź poetycki. Organizując tego typu spotkania chcemy, aby nasze środowisko lokalne angażowało się w życie kulturalne, aktywnie uczestniczyło w tej inicjatywie oraz  znajdowało miejsce do realizacji własnych zainteresowań.Partner: Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach, sołectwo Strzelce

RADOSNE I TWÓRCZE WAKACJE– to przedsięwzięcie realizowane w 3 częściach:

– „Ciasteczkowa pracownia”- zajęcia warsztatowe wypiekania, dekorowania i pakowania ciasteczek. Poprowadziła je Wiesława Poturalska, członkini naszego stowarzyszenia, pasjonatka wypiekania tortów, ciast i ciastek. Uczestnicy pod okiem prowadzącej, samodzielnie przygotowały ciasto, następnie wykroiły, upiekły, udekorowały i pięknie zapakowały swoje kulinarne dzieła. Po czym zabrały je domu aby obdarować swoich bliskich i przyjaciół. 

– ” Warsztaty tworzenia toreb ekologicznych”- dzieci i młodzież wykonały własne rysunki na torbach ekologicznych i woreczkach specjalnymi farbami. Zajęcia prowadziła przedstawicielka firmy KREATYWNE WARSZTATY DLA DZIECI z Inowrocławia. Warsztaty poprzedzone były krótką pogadanką na temat uzależnień, którą poprowadziła psycholog Henryka Budna- Radomska

– „Szydełkowe cuda”- warsztaty rękodzielnicze- w ramach tego spotkania dzieci i młodzież poznawały tajniki sztuki szydełkowania i same wykonały robótki ręczne. Powstało wiele pięknych kolorowych serwetek. Zajęcia prowadziła Halina Bikowska z KGW w Strzelcach.

Partnerzy: Sołectwo Strzelce, KGW w Strzelcach, Gmina Mogilno

Plany na przyszłość:  kontynuacja przedsięwzięć cyklicznych oraz działania zgodnie z celami statutowymi na rzecz lokalnej społeczności.

Opracowanie Jarosław Gębala

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: