CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA- PAKIET POMOCOWY DLA FIRM

PRZEDSIĘBIORCO, JEŚLI:

 1. Prowadzisz firmę i jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym a wróciłeś z zagranicy i jesteś na kwarantannie, to:
 2. Z płacenia składek ZUS zwolnieni będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020. Dla firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia. Podstawowe kryteria to spadek obrotów o 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy lub 25 proc. w miesiąc. Wtedy firma będzie mogła skorzystać z modelu solidarnościowego 40-40-20.(40% płaci państwo, 40% pracodawca, a 20% pokryje pracownik)
 3. 5000 zł bezzwrotnej pożyczki z funduszu pracy, która będzie udzielana firmom zatrudniającym maksymalnie 9 osób. Warunkiem bezzwrotności jest to, że nie można zwolnić pracowników przez sześć miesięcy od czasu otrzymania wsparcia. 
 4. Pracodawca, który nie wypłaca sam zasiłków i dostał od pracownika oświadczenie o kwarantannie:
  • W ciągu 7 dni dostarcza do ZUS oświadczenie i zaświadczenie
   Z-3, lub Z-3a
  • Może to zrobić online w PUE
  • Ma prawo zweryfikować oświadczenie w Sanepidzie.
 5. Wsparcia klientom indywidualnym i mikro przedsiębiorcom, także rolnikom udzielają również banki, a w ich placówkach możemy uzyskać pełne informacje dotyczące pakietu pomocowego.
 6. Wsparcia przedsiębiorcom mogą udzielić też prezydenci miast i burmistrzowie w zależności od kondycji tych miast i odroczyć płacenie podatku od nieruchomości na 3 m-ce lub rozłożenie go na raty, a także mogą umorzyć zaległości podatkowe, natomiast wynajmujący lokale gminne nie będą musieli płacić czynszu za okres zawieszenia działalności.

Informacje ze strony ZUS:

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wyślemy Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz nam adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz nam przekazać z powrotem. Złóż je w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub prześlij pocztą.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb) i na tej podstawie udzielimy ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać nam również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.