WAŻNA INFORMACJA!

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Mogilnie:

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy przewidujące kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł w przypadku niedopełnienia obowiązku zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Zgodnie z nowymi przepisami wysokość kary będzie uzależniona od kilku czynników:
• rodzaju naruszenia przepisów,
• powtarzalności
• uzyskania ewentualnych korzyści finansowych przez właściciela samochodu.

Nowe regulacje prawne wynikają ze zmian, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W ustawie prawo o ruchu drogowym dodano art. 140mb, zgodnie z którym, kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie (od 1-01-2020 r.):
„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”
art. 78 ust. 2 pkt 1 brzmienie obowiązujące:
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
info: Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.